کتابخانه احادیث تفسیری
42 بازدید
محل ارائه: مرکز تحقیقات کامپیوتری ‏علوم اسلامی
نقش: پژوهشگر
تاریخ نشر : 1391
نوع : نرم افزار
عنوان فعالیت مدیر پژوهشی
زبان : فارسی
«کتابخانه احادیث تفسیری»، نام برنامه جدیدی از گروه قرآن مرکز تحقیقات کامپیوتری علوم اسلامی است که به جامعه ی قرآن پژوهان تقدیم می شود. در این برنامه، کلیه ی تفاسیر و جوامع روایی شیعی که مشتمل بر احادیث تفسیری است، ارائه می گردد. کاربران محترم با استفاده از این نرم‌افزار می توانند به احادیثی که از معصومان(ع) رسیده و در منابع برنامه موجود است، دست‌رسی یافته و به پژوهش های قرآنی پرداخته و به گرایش تفسیر روایی اشراف یابند. مرکز تحقیقات کامپیوترى علوم اسلامى، پیش از این، نرم‌افزارهایى مانند«نور الأنوار 2»، «جامع تفاسیر نور»، «جامع الأحادیث نسخه 2.5 و 3.5» و... را تولید کرده که در آنها، اطلاع‌رسانی احادیث تفسیری، به شیوه هایی متناسب با هر برنامه، ارائه گردیده است، ولی از آنجا که نرم‌افزارهای مزبور با همه مزایا، تمام جوامع حدیثی و تفاسیر روایی را در بر ندارند، لذا نیاز به وجود برنامه‌ای حاوی همه احادیث تفسیری، به روشنی، احساس می‌شد؛ تولید«کتابخانه احادیث تفسیری»، پاسخی است به همین نیاز. این برنامه، پیش از این، با عنوان« الأنوار الرضویة»(که حاصل تلاشی است مشترک میان مرکز نور و موسسه ی شمس الضحی)، تولید گردیده و اینک با اندکی تغییر و ارتقا، با نام جدید مزبور، توسط مرکز عرضه می‌شود. این برنامه، شامل 142 عنوان کتاب در 686 جلد است که 93 عنوان آن، عربى و 49 عنوان آن، فارسى و نیز 106 عنوان آن، روایی و 36 عنوان آن، تفسیری است. همچنین آمارنسبی این برنامه از نظر مقایسه با جامع الاحادیث و جامع التفاسیر عموم و خصوص من وجه می باشد. یعنی عناوین اضافی آن نسبت به جامع الاحادیث 31 عنوان بوده که حدود 45% و نسبت به جامع التفاسیر 108 عنوان بوده که حدود 154% افزایش را نشان می دهد. عناوین مشترک آن با جامع الاحادیث 111 عنوان و با جامع التفاسیر 34 عنوان می باشد.