فرهنگ موضوعی تفسیر تبیان
40 بازدید
محل ارائه: مرکز تحقیقات کامپیوتری ‏علوم اسلامی
نقش: پژوهشگر
تاریخ نشر : 1388
نوع : نرم افزار
عنوان فعالیت مدیر پژوهشی
زبان : فارسی
این اثر نخستین فرهنگ موضوعی تفسیر تبیان شیخ طوسی در جهان اسلام است. کلیه مطالب تفسیر تبیان بر اساس موضوعات تقطیع گردیده و به صورت موضوع، نمایه و کلید واژه ارائه شده است. سیستم جانبی شامل ریشه، مترادفات، مشترکات و مرتبطات از دیگر قابلیت های برنامه است.