نور الجنان
41 بازدید
محل ارائه: مرکز تحقیقات کامپیوتری ‏علوم اسلامی
نقش: پژوهشگر
تاریخ نشر : 1380
نوع : نرم افزار
عنوان فعالیت پژوهشگر
زبان : فارسی
نور الجنان نخستین نیایشنامه ی چند رسانه ای است. مطالب مفاتیح الجنان در چهار دسته ی اعمال هفته، اعمال ماه، نمازهای مستحبی و تعقیبات و زیارات ارائه شده است. در کتابخانه، منابع ادعیه، فلسفه دعا، شروح و ترجمه ها و اخلاق به نمایش گذاشته شده است. برای نخستین بار کلیه ادعیه و زیارات مفاتیح به صورت گویا و صوتی توسط قاریان ایرانی ارائه شده است. مدایح و مراثی به همراه تصاویر ویژه و متناسب با آنها از دیگر قابلیت های برنامه است. این اثر در سال 1381 به عنوان خادم قرآن شناخته شد.