ماه کاغذی
51 بازدید
موضوع: تفسیر
مصاحبه کننده : مهندس میلاد شیران
محل مصاحبه : تهران / جام جم
نحوه تهیه : فردی
محل انتشار : شبکه اول
تاریخ نشر : May 7 2012 12:00AM
تعداد شرکت کننده : 0

نخستین اثرم به نام میبدی و تفسیر کشف الاسرار در پنجمین جشنواره گام اول 1390در بخش تفسیر عرفانی رتبه اول شد. به همین مناسبت برنامه ماه کاغذی که هم زمان با نمایشگاه سراسری کتاب تهیه می شد با نویسندگان مطرح مصاحبه می کرد. از این رو بنده به آن برنامه دعوت شدم و پیرامون ایرانیان و قرآن به طور عمومی و میبدی و تفسیر کشف الاسرار به طور خصوصی مصاحبه نمودم.