تفکر
40 بازدید
محل ارائه: جامعة الزهراء
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
جزوه تفکر بر اساس سر فصل های دو واحد درسی تفسیر موضوعی است که در ترم پائیز 1389 برای تحصیلات تکمیلی رشته تفسیر و علوم قرآن جامعة الزهراء تهیه شده است.