اسم مستأثر در اصطلاح عرفانی
44 بازدید
نقش: نویسنده
سال نشر: 00/0/0
وضعیت چاپ : چاپ نشده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
برخى از اسما از خلقت و نسبت اکوان بیرون مى‏باشند و جز خدا کسى از آن‏ها آگاه نیست، زیرا با اعیان خارجى ارتباط ندارند. برخى از اسماء ذاتیه که داراى اثر متعیّنى در عالَم نمى‏باشند، اسماى مستأثره نام دارند. پیامبر صلى‏الله‏علیه‏و‏آله‏وسلم فرمود: بار خدایا! تو را مى‏خوانم به هر اسمى که براى تو است یا در قرآن فرو فرستاده‏اى یا آن را به بنده‏اى آموخته‏اى و یا در علم غیب خودت به آن مخصوص شده‏اى. شئون الهى، بى نهایت است که مقدارى از آن موجود مى‏شود این متناهى و مربوط به اسماء با اثر است، و بیش‏ترِ آن موجود نمى‏شود که این نامتناهى و مربوط به اسماء مستأثره است، پس نسبت اسما با اثر به اسماء مستأثره، نسبت متناهى با نامتناهى است. بعضى از اسما، مفاتیح غیب وجودند که منشأ تعیّن وجود مى‏شوند و کسى علم به مفاتیح غیب ندارد و فقط خدا به آن عالم است؛ چون در غیب وجود برزخ، موجودند و کسى راه به غیب وجود ندارد، مگر مورد تجلى حق به هویت ذاتیه واقع شود. این اسما را که کسى به آن‏ها واقف نمى‏شود، اسماى مستأثره مى‏گویند و نهان در غیب وجوند، و زیر پوشش اسم اول و باطنند و چون داخل در اسم باطنند، هرگز ظاهر نمى‏شوند و مبدأ ظهور اسمایى هستند که مبدأ ظهور اعیان ثابته‏اند. در نتیجه: اسماى مستأثره از اسماء ذاتیه‏اند که اثر متعینى در خارج ندارند و جز حق و برگزیدگان او، کسى بر آن‏ها آگاه نیست، و از شئونات نامتناهى حقند و زیر پوشش اسم اول و باطنند، به همین خاطر، هرگز وجود خارجى پیدا نمى‏کنند، اما مبدأ ظهور اسمایى مى‏باشند که آن‏ها مبدأ ظهور اعیان ثابته‏اند.