اتحاد و اختلاف مردم در آغاز آفرینش
41 بازدید
نقش: نویسنده
سال نشر: 00/0/0
وضعیت چاپ : چاپ نشده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
یکی از آیات مشکل قرآن آیه شریفه 213 سوره بقره است. کان الناس امة واحدة فبعث الله النبیین مبشرین و منذرین و انزل معهم الکتاب بالحق لیحکم بین الناس فیما اختلفوا ... این موضوع از درباز مورد توجه مفسران و معرکه ی آرای آنان بوده است. مردم در آغاز آفرینش با وحدت و یکپارچگی عقیدتی زندگی می کردند. خدا پیامبران را مبعوث فرمود و کتب آسمانی را انزال نمود، میان مردم اختلاف پیدا شد. گروهی مومن و پاره ای کافر شدند. در این مقاله این موضوع مورد بررسی قرار گرفته و به آرای عبده در المنار، علامه طباطبایی در المیزان و علامه مصطفوی در روشن پرداخته شده است.