معیت در قرآن
38 بازدید
نقش: نویسنده
سال نشر: 00/0/0
وضعیت چاپ : چاپ نشده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
یکی از موضوعات مهم قرآنی، کلامی، فلسفی و عرفانی معیت و همراهی حق تعالی با عالم و آدم با انواع و اقسام آن و بر عکس معیت جهان با حق تعالی است. در این مقاله، این موضوع مهم در قالب دوازه پرسش مطرح شده که با تلاش، سعی شده پاسخ های درخوری مبتنی بر معارف قرآنی و حکمی ارائه شود. از این میان به معانی معیت، اقسام آن، آثار آن، معیت کتب آسمانی با پیامبران، معیت با اولیای الهی و معیت ذات الهی با موجودات می توان اشاره کرد.